Kortikosteroid yan etkileri

ÖZET
Hepatik ensefalopati son dönem karaciğer hastalığının sık bir komplikasyonudur ve karaciğer disfonksiyonu ve/veya portal kanın sistemik dolaşıma portosistemik şantlar ile karışımı sonucu gelişmektedir. Herediter hemorajik telenjiektazi (HHT) veya Osler-Weber-Rendu olarak da bilinen klinik tabloda deri, mukozal membranlar, akciğer, beyin ve gastrointestinal sistem ile birlikte karaciğer tutulumu da görülebilmektedir. Karaciğer tutulum oranı %41-78 arasında değişmektedir ve hastalarının çoğu asemptomatik olmasına rağmen bu hastalarda portal hipertansiyon, biliyer hastalıklar ve yüksek debili kalp yetersizliği de gelişebilmektedir. Bu hastalarda nadiren portosistemik şantlara bağlı ensefalopati gelişebilmektedir. Bu olgu sunumunda HHT tanısı ile takipli ve portosistemik şanta bağlı hepatik ensefalopati gelişmiş 63 yaşında bir kadın hastayı paylaşmaktayız.

Kortikosteroid yan etkileri

kortikosteroid yan etkileri

Media:

kortikosteroid yan etkilerikortikosteroid yan etkilerikortikosteroid yan etkilerikortikosteroid yan etkilerikortikosteroid yan etkileri

http://buy-steroids.org