Anaboliczny trening

A cross sectional case-control study among young men (age 50 years and under) was carried out including three study groups: current AAS misuse, former AAS misuse and age-matched healthy controls who had never used AAS. All participants were engaged in recreational strength training. A 120 min oral glucose tolerance test (OGTT-a standard test for diabetes) was performed after a minimum of 8-hour overnight fasting. Plasma glucose and insulin were obtained at five time points during the OGTT: 0, 30, 60, 90 and 120 min. IS was then calculated using a formula known as the Matsuda index, with higher values indicating better insulin sensitivity. Body composition was assessed by a DEXA-scan including measurements of abdominal fat distribution, divided into visceral adipose tissue (VAT-fat around organs) and subcutaneous adipose tissue (SAT).

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Anaboliczny trening

anaboliczny trening

Media:

anaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny trening

http://buy-steroids.org