Anaboliczna reakcja

REFERENCES
1. Mirkin G. Why Ice Delays Recovery. March 16, 2014. http:///fitness/why-ice-delays- . Accessed June 4, 2014.
2. Malone T, Engelhardt D, Kirkpatrick J, Bassett F. Nerve injury in athletes caused by cryotherapy. J Athl Train. 1992; 27(3): 235–237.
3. Tseng CY, Lee JP, Tsai YS, Lee SD, Kao CL, Liu TC, Lai C, Harris MB, Kuo CH. Topical cooling (icing) delays recovery from eccentric exercise-induced muscle damage. J Strength Cond Res. 2013;27(5):1354-61. doi: /.
4. Tidball JG, Wehling-Henricks M. Macrophages promote muscle membrane repair and muscle fibre growth and regeneration during modified muscle loading in mice in vivo. J Physiol. 2007; 578: 327-336.
5. Tidball JG. Inflammatory processes in muscle injury and repair. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2005;288:345-353.
6. Nemet D, Meckel Y, Bar-Sela S, Zaldivar F, Cooper D, Eliakim A. Effect of local cold-pack application on systemic anabolic and inflammatory response to sprint-interval training: a prospective comparative trial. European Journal of Applied Physiology. November 2009, Volume 107, Issue 4, pp 411-417.
7. Ho SS, Illgen R, Meyer R, et al. Comparison of Various Icing Times in Decreasing Bone Metabolism and Blood Flow in the Knee. Am J Sports Med. 1995; 23(1): 74-76. doi: /036354659502300112.
8. Drez D, Faust DC, Evans JP. Cryotherapy and nerve palsy. American Journal of Sports Medicine. 1981; 9:256-257.
9. Gerstenfeld L, Thiede M, Seibert K, Mielke C, Phippard D, Svagr B, Cullinnane D, Einhorn T. Differential inhibition of fracture healing by non-selective and cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs. Journal of Orthopaedic ;21(4):670- first published online: 1 JAN 2006. DOI: /S0736-0266(03)00003-2.
10. Guyton, A. et al. Textbook of Medical Physiology. Philadelphia, PA: W. B. Saunders, 1996, p. 620.
11. Akeson, W. et al. The Chemical Basis of Tissue Repair. Chapter 6 in Rehabilitation of the Injured Knee. Hunter, L., editor, 1984, St. Louis, MO: Mosby, pp 93-148.
12. Ford, H. Physiology of Soft Tissue Healing. Chapter 4 in Rehabilitation of the Knee: A Problem Solving Approach by Bruce H. Greenfield, 1993, Philadelphia, PA, : Davis Company, pp. 85-109.
13. Van den Bekerom M, Struijs P, Blankevoort L, Welling L, Van Dijk C, Kerkhoffs G. What is the evidence for rest, ice, compression, and elevation therapy in the treatment of ankle sprains in adults. J Athl Train. 2012; 47(4): 435–443.
Steel Will Athletic Performance - SWAP's photo.

Zinc aluminum alloys are versatile materials which are widely used in manufacturing many industrial and engineering parts due to their attractive properties. The ZA 22 has the extra advantage of possessing super plastic behavior within the temperature range from 350 to 375°C. The equal channel angular pressing, ECAP is a relatively recent manufacturing process by which heavy plastic deformation can be produced in materials resulting in grain refinement of its microstructure. It is, therefore, anticipated that if the ECAP process is applied to the ZA 22 alloy after being grain refined by certain grain refiners may produce super plastic behavior in this alloy at room temperature, by this eliminating the heating process and its costs, hence widening its applications rendering it to be cost effective. In this paper, the effect of molybdenum addition at a rate of % wt. to ZA 22 grain refined by Ti on its metallurgical and mechanical characteristics in the cast condition and after applying the ECAP process is investigated. It was found that addition of Mo to ZA 22 either in the nonrefined or the refined by Ti resulted in refining its structure being more refined in the latter. The ECAP process resulted in further refinement of its structure of the ZA 22-Ti, ZA 22-Mo and the ZA 22-Ti-Mo alloys. Regarding the mechanical behavior, it was found that addition of Mo to ZA 22 resulted in pronounced reduction of its mechanical strength presented by the following values of the flow stress at 20% strain: from 451 MPa to 346 MPa, whereas pronounced increase in case of Ti addition . by % and only increase of % when Mo is added in the presence of Ti. However the Vickers hardness HV was increased by 5% in case of Ti addition and % increase in case of Mo addition. Finally it was concluded that super plastic behavior was obtained at room temperature by the addition of Mo and the ECAP process.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Anaboliczna reakcja

anaboliczna reakcja

Media:

anaboliczna reakcja

http://buy-steroids.org